Festival

Diskrimineringsombudsmannen granskar den mansfria festivalen

Publicerad: 12 juli 2018 av Magnus Olsson

Ett fall för DO.

Statement kom till som en reaktion mot de sexuella trakasserier som pågått på den svenska festivalscenen och samhället i stort, en frizon från allt elände. Festivalen har sedan starten varit omdebatterad och väckt känslor.

Den mediala uppmärksamheten har resulterat i att Diskrimineringsombudsmannen inleder en tillsyn av festivalen för att få svar på vilka som egentligen kan delta, skriver DO i ett pressmeddelande. De vill även få svar på vilka undantag som finns.

Det kan tyckas lite underligt eftersom festivalen gång på gång uttalat sig i ett flertal intervjuer om vilka som får delta.