Festival

Festivaler låter besökare testa droger innan användning

Publicerad: 22 maj 2017 av Magnus Olsson

Brittiska festivaler introducerar ”drogtester”.

När vi i Sverige läser drogtester tror vi genast att polisen ska stå med lampa och lysa i ögonen i jakt på narkotika och ett urinprov. I Storbritannien gjordes förra året en prövning där man lät besökare testa sina droger innan användning för att på så vis undvika ”dåliga droger” som ofta finns i omlopp. Detta görs nu på en bredare front och stora festivaler som Reading/Leeds och Latitude pekas ut som några av de sex till tio festivaler som i år troligen kommer ingå i kampanjen.

Detta initiativ har varit ett sätt att komma till bukt med de dödsfall som de senaste åren skett till följd av narkotika på brittiska festivaler, något som de nu vill undvika genom att låta besökare kunna testa droger före användning. Om kampanjen godkännas kommer testerna att genomföras av The Loop som stått bakom liknande tester i nattklubbssfären.